ИЗВЕШТАЈ модератора са сусретања васпитача „НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЕЦОМ КРОЗ ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ТАРА 03.-05.06.2022. год.

By | 14. June 2022.

Циљ овог стручног скупа је био јачање компетенција васпитача, стручних сарадника и директора да критички и  рефлексивно преиспитују своју праксу кроз један дан у вртићу.

У петак , 03.06.2022,год, пленарни део је отворен стиховима предшколске деце ,,Тражим поштовање“ уследила је песма ,,Кад си срећан” (кao химна овог скупа) , конференцију је отворила председница Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије Слободанка Радосављевић. Затим се скупу путем интернет конекције, обратила  

            Биљана Којовић- координатор  компоненте  2 пројекта инклузивно ПВО и говорила на тему ,,Подршка унапређивању квалитета праксе кроз пројекат Инклузивно ПВО“.

Биљана Гајић- директор ПУ,,Чукарица» Београд се  представила као  супервизор који прати презентације приказа добре праксе-како протиче Један дан у вртићу кроз: учење из искуства других, размену искуства, отвореност у дискусији, подршку и помоћ у решавању проблема, развијање нових односа и повратна информација о вредности, размени стручних знања и подршци професионалном развоју.

Члан Програмског одбора, модератор Нела Дујић  је изнела евалуацију програмског одбора као осврт на утиске са претхопдног скупа.

Слађана Драшковић, председник Скупштине Савеза удружења васпитача Србије је  представила програмске активности. Након пленарног дела реализована је радионица ,,Тумачење значаја принципа у развијању реалног програма»

У суботу, 04.06.2022 . приказано  је 15 радова и снимака у три сесије.

I Сесија – ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ– подршка игри кроз богаћење искустава и равноправно учешће деце и одраслих

II Сесија- ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА – подршка истраживању деце кроз креирање подстицајне средине

III Сесија- АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ – МОГУЋНОСТ ИЗБОРА – подршка компетенцијама које дете стиче и развија

            Учесници су имали прилику да погледају видео записе који приказују како кроз непосредан рад са децом протиче један дан у вртићу, узимајући у обзир културу и структуру вртића и контекст развијања реалног програма у аутентичној средини. Видљива је промена позиције одраслог, већи степен уважава дечје иницијативе и њихово ангажовање. Васпитач кроз разговоре, мапирање, консултовање са децом развија реалан програм у складу са дечјом перспективом који је усмерен на подршку добробити детета. Значајна је улога детета у планирању, заједничком развијању програма и вредновању кроз документовање.

Препознаје се партнерство са породицом и локалном заједницом које приказује слику вртића као место заједничког живљења.

Приказана је инспиративна и подстицајна  средина која се мења заједничким учешћем деце и одраслих. Препознаје се физичко окружење као значајна димензија контекста реалног програма. Видљива је разноврсност и доступност материјала, могућност различитог начина учешћа деце, да уче свим својим чулима, кроз јединство мисли  и доживљава.

            Дискусије су биле квалитетне, садржајне, конструктивне. Квалитету дискусија је допринела мотивисаност,  оснаженост и отвореност  учесника,  да искажу своје дилеме, буду самокритични, критички пријатељи , да уважавају једни друге и користе различите нивое рефлексије.

Затим је реализована радионица под називом: ,,Препознавање принципа у реалном контексту.  Анализирајући кратак видео запис дечје игре, практичари  су препознавали заступљеност  принципа у развијању реалног програма. Тумачењем  документованог, теоријске поставке се препознају  у пракси и видљива је повезаност теорије и праксеКроз дискусију, размену мишљења , покренута су  питања, дилеме,  конструктивне критике, посматрањем  из различитих углова. Кроз преиспитивање усклађености реалног програма са концепцијоим Основа програма ,  покрећу се  промене у  пракси. На овај начин практичари се оснажују, потврђују и унапређују своју праксу.

Принципи су окосница свега што планирамо  и развијамо у вртићу.

Утисци и предлози учесника:

-у презентацији се виде све просторне целине, ангажованост све деце, такође се током презентације виде сви принципи њихова прожимања и заступљеност,

 -квалитетна и конструктивна размена искустава посебно током дискусија где практичари дају конструктивне сугестије и идеје, а презентатори кроз саморефлексију преиспитују свој рад,

-дискусије су врло аргументоване и олакшавају преважилажењу тешкоћа,

-размена искуства и дискусија је велика драгоценост,

-извор нових сазнања, могућност да кроз разговор разрешимо своје личне дилеме и недоумице,

-отвореност и слобода приликом дискусије и реално изношење проблема

Утисак који је обележио овај стручни скуп је мотивисаност практичара да граде и унапређују своју праксу, приказујући аутентичне примере непосредног рада са децом кроз један дан у вртићу. Активно  учешће, уважавање, добра комуникација и  отвореност су значајне за грађење заједнице поверења, као једне од вредносних димензија развијања реалног програма.

 Модератори :

Гордана Лазаревић

Нела Дујић

Марија Шћепановић

Тара, 05.06.2022.год

Програмски  одбор:

Слободанка  Радосављевић

Марина Аризановић

Мирјана Петровић

Марија Старчевић

Марија  Шћепановић

Весна  Нушић

Тијана Боговац

Нела  Дујић

Гордана Лазаревић